Terapi

Individuel terapi

Årsagerne til at søge psykologisk behandling kan være mange. 
Sorg, depression, angst, spiseforstyrrelser, manglende selvværd, tab af arbejdsevne, mobning, skilsmisse, problemer med børnene er blot nogle enkelte eksempler. 

Tilgangen til samtaleterapien er at hver klient kræver sin terapi. Derfor bruges den terapiform, der er passende til netop den eller de personer, der er i terapi.

Uanset hvad grunden er til at man har søgt hjælp hos en psykolog, vil det ofte vise sig, at der ligger et grundlæggende mønster underneden de synlige problematikker. Mønstrene består i forskellige blandinger af tanker, intentioner, følelser og handlinger. At forstå og derefter at bryde mønsteret kan være et krævende arbejde. Det kan altid betale sig at arbejde med sig selv – uanset om man vælger psykologisk hjælp eller ej.

Favrskov Psykologpraksis | CVR: 20361700 | Vestergade 2, st., 8450 Hammel - Danmark | Tlf.: 25137649 | favrpsyk@fibermail.dk