Teambuilding

Der er mange gode grunde til at gennemføre teambuildingskurser for medarbejdere og ledere i din virksomhed.

 Der bruges uforholdsmæssigt meget tid – og dermed mange penge – på uløste konflikter, forkert opgavefordeling, manglende forståelse for hinandens forskelligheder og manglende formåen til at udnytte forskellighedernes ressourcer.

 Når hver medarbejder kender sine og andres stærke og svage sider, er der mulighed for at skabe et trygt arbejdsklima, hvor eksempelvis samarbejdsvanskeligheder kan løses. Dette øger den enkeltes tilfredshed i arbejdet, og mindsker risikoen for at virksomhedens personlige ressourcer forvandles til langvarige og dyre konflikter, sygemeldinger mv.

 Teambuildingskurser kan med fordel sammensættes med JTI-testning af de involverede medarbejdere samt coachingkurser.

 Det er muligt at sammensætte kurser indenfor bl.a. Coaching, Processtyring, dialogkonferencer, Testning i MBTI/JTI, undervisning og foredrag.

 Jeg sammensætter gerne kursusforløb efter netop din virksomheds behov. Ring og hør nærmere.

Supervision

Favrskov Psykologpraksis tilbyder individuel og gruppe-supervision til undervisere, plejefamilier og andre, der har brug for vejledning i psykologisk problematikker og håndtering af disse.

 

Favrskov Psykologpraksis | CVR: 20361700 | Vestergade 2, st., 8450 Hammel - Danmark | Tlf.: 25137649 | favrpsyk@fibermail.dk